Meer dan 10.000 vrouwen gingen je voor bij het volgen van een programma van SterkHer.

PRIVACY VERKLARING

Hieronder vind je de privacy verklaring van Sterkher B.V.. In deze verklaring staat beschreven hoe Sterkher B.V. met jouw persoonlijke gegevens omgaat, die door Sterkher B.V. worden verzameld.

01. Over Sterkher B.V.

Je leest de privacy verklaring van Sterkher B.V. (verder te noemen: Sterkher). Sterkher is een online en offline coachingplatform dat zich richt op vrouwen die zwanger willen worden, zijn of (onlangs) zijn bevallen. Sterkher biedt diensten aan in de vorm van personal training of zelfstandig uit te voeren online programma’s.

Om deze diensten aan jou te kunnen verlenen verzamelt Sterkher een aantal persoonlijke gegevens van jou. Het is belangrijk dat je weet wat er met jouw persoonlijke gegevens wordt gedaan, hoe jouw informatie wordt verwerkt en hoe je jouw wensen omtrent het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door Sterkher kunt aangeven.

Heb je een vraag over de omgang van Sterkher met jouw persoonlijke gegevens? Via onderstaande weg kan je contact opnemen met Sterkher.

Sterkher B.V.
https://sterkher.nl
KVK: 87220474
E-mail: info@sterkher.nl

02. Persoonsgegevens die Sterkher verwerkt

  1. Naam
  2. E-mailadres
  3. Wachtwoord
  4. Adres
  5. Telefoonnummer
  6. Geslacht
  7. Geboortedatum
  8. Reacties
  9. IP-adres
  10.  

03. Doel persoonlijke gegevens

Sterkher verzamelt voor een aantal doelen persoonlijke gegevens. Deze doelen worden hieronder toegelicht

1.Afhandelen van jouw betaling

Sterkher biedt meerdere digitale producten aan, waaronder Postnataal Fit en Sterkher Zwanger. Om deze producten te kunnen aanschaffen heeft Sterkher persoonsgegevens van jou nodig. Deze gegevens zijn wettelijk verplicht, omdat de gegevens worden verwerkt in een factuur zodat Sterkher haar belastingaangifte kan verwerken.

2. Aanmaken van persoonlijk account

Om toegang te kunnen krijgen tot het product dat je aanschaft via de website van Sterkher heb je een persoonlijk account nodig. Voor dit account verwerkt Sterkher jouw naam, e-mail en wachtwoord.

3. Reacties op de website

Op de website van Sterkher kun je onder blog berichten een reactie achterlaten. Deze reactie wordt vervolgens gepubliceerd. Wanneer jij je portretfoto uploadt bij het aanmaken van een account, geef je ons expliciete toestemming om deze te verwerken en te plaatsen bij jouw reactie. Wanneer jij je account opzegt, worden je gegevens direct verwijderd.

4. Contact met je op te kunnen nemen indien dit van belang is voor onze dienstverlening.

04. Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens die Sterkher ontvangt worden beheerd en verwerkt door middel van:

1.Mollie B.V.

Indien je een product aanschaft via de website van Sterkher dan word je betaling verwerkt door Mollie B.V.

2. Neostrada

De website van Sterkher wordt gehost via Neostrada.

3. Hostnet

De e-mail van Sterkher wordt gehost via Hostnet. Indien je contact opneemt met Sterkher via het contactformulier op de website dan worden je gegevens opgeslagen op de server van Hostnet.

4. Factuursturen.nl

Indien je personal training afneemt van Sterkher dan worden je gegevens voor de facturatie opgeslagen op de website van Factuursturen.nl

5. Jetpack

De  back-ups van de website van Sterkher worden gehost door Jetpack. Gegevens die jij achterlaat op de website van Sterkher worden opgeslagen op de servers van Jetpack.

05. Delen van jouw persoonsgegevens met derden

Sterkher deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die je persoonsgegevens verwerken in opdracht van Sterkher, sluit Sterkher een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Sterkher ervoor dat jouw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Sterkher blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat je persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Sterkher. In dat geval zal Sterkher dat alleen doen nadat hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

06. Jouw rechten

 

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Sterkher van je verwerkt en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om Sterkher te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Sterkher jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Sterkher in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je Sterkher toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heeft Sterkher je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe Sterkher met jouw persoonsgegevens omgaat? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

07. Beveiliging persoonsgegevens

Sterkher maakt geen fysieke kopieën van jouw persoonsgegevens. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

Deze systemen zijn beveiligd met een wachtwoord en in sommige gevallen met een tweestaps-verificatie. Bij de tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en gestuurd naar Sterkher. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook beveiligd door middel van een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website van Sterkher beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Sterkher privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

08. Wijzigingen

Het kan zijn dat Sterkher haar privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat Sterkher een andere werkwijze gaat hanteren. Sterkher zal de nieuwe privacyverklaring altijd op de website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal Sterkher de wijzigingen ook direct met jou communiceren.